Statistika

Hoiatussüsteem ThreatSense.Net kogub Teie arvuti kohta anonüümset teavet, mis on seotud uute tuvastatud ohtudega. See teave võib sisaldada sissetungi nime, tuvastamise kuupäeva ja kellaaega, programmi ESET NOD32 Antivirus versiooni, Teie arvuti operatsioonisüsteemi versiooni ning asukohasätet. Statistilisi andmeid saadetakse ESET-i serveritele tavaliselt üks või kaks korda päevas.

Saadetava statistilise paketi näide:

# utc_time=2005-04-14 07:21:28
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT
# engine=5417
# components=2.50.2
# moduleid=0x4e4f4d41
# filesize=28368
# filename=C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C14J8NS7\rdgFR1463[1].exe

Esitamise aeg
Jaotises Esitamise aeg saate määratleda sobiva aja statistilise teabe saatmiseks. Kui valite suvandi Võimalikult kiiresti, saadetakse statistiline teave kohe pärast selle loomist. Säte sobib Interneti püsiühenduse puhul. Suvandi Värskenduse ajal valimisel säilitatakse statistiline teave ja esitatakse korraga järgmise värskendamise ajal.

 

Statistika