Kontrolli sihtmärgid

Kontrolli sihtmärkide valiku häälestus võimaldab määratleda objektid (mälu, draivid, sektorid, failid ja kaustad), kus sissetunge kontrollida.

Rippmenüüs Kontrolli sihtmärgid saate valida ettemääratletud sihtmärgid:

Profiili sätete alusel – sihtmärgid määratud valitud profiilis
Irdkandjad – kõik irdkandjad
Kohalikud draivid – kõik kohalikud draivid
Võrgudraivid – kõik ühendatud võrgudraivid
Valik puudub – tühistab sihtmärgi valiku

Tähistage märkeruudud objektide kõrval, mida soovite kontrollida.

Valitud sihtmärgi kiireks määramiseks või soovitud sihtmärgi otseseks lisamiseks sisestage see tühjale väljale kaustade loendi all. See on võimalik vaid juhul, kui kaustade loendis ei ole ühtki objekti valitud.

 

Kontrolli sihtmärgid