Kontrolli tüüp

Kasutada saab kahte tüüpi: Smart-kontroll kontrollib süsteemi kiiresti üle, kontrolliparameetreid ei ole vaja täiendavalt konfigureerida. Kohandatud kontroll… lubab kasutajal valida ettemääratletud kontrolliprofiili, samuti valida kontrolliobjekte puustruktuurist.

 

Kontrolli tüüp