Kontrollitavad kandjad

Vaikimisi kontrollitakse kõiki kandjatüüpe.

Kohalikud draivid – kontrollib süsteemi kõiki kõvakettaid
Irdkandjad – disketid, USB-mäluseadmed, …
Võrgudraivid – kontrollib kõiki ühendatud draive

Soovitame vaikesätted säilitada. Soovitame neid sätteid muuta üksnes erijuhul, näiteks kui mõne kandja kontrollimine aeglustab andmeedastust märgatavalt.

 

Kontrollitavad kandjad