Täpsem häälestus

Vaikimisi juba kontrollitud faile uuesti ei kontrollita, välja arvatud juhul, kui neid on muudetud, et tagada failisüsteemi reaalajalise kaitse kasutamisel minimaalne süsteemijälg (faile kontrollitakse kohe pärast viirusesignatuuride andmebaasi iga värskendamist viivitamata uuesti). Kõigi failide kontrollimiseks igal pöördumisel keelake suvand Optimeeritud kontroll täpsema häälestuse aknas Failisüsteemi reaalajaline kaitse.

Katkematu kontrolli kindlustamiseks aktiveeritakse failisüsteemi reaalajaline kaitse süsteemi käivitamisel. Erijuhul (nt konflikti korral mõne teise reaalajalise kontrollimooduliga) saab failisüsteemi reaalajalise kaitse lõpetada, tühistades suvandi Käivita failisüsteemi reaalajaline kaitse automaatselt.

Vaikimisi ei kasutata täpsemat heuristikat failide käivitamise puhul, kuid selle saab lubada suvandi Täpsem heuristika faili käivitamisel valimise teel. Selle suvandi lubamine võib aeglustada mõne rakenduse tööd seoses süsteeminõuete kasvamisega.

 

 

Täpsem häälestus