Vastloodud ja muudetud failide kontrollimine

Vastloodud failide puhul on nakatumise tõenäosus suurem kui olemasolevatel failidel ning neid kontrollitakse täiendavate parameetrite alusel. Lisaks signatuuripõhistele kontrollimeetoditele kasutatakse täpsemat heuristikat, mis parandab oluliselt tuvastustaset. Kontrollitakse ka iseavanevaid faile (SFX) ja käitusaegseid pakkijaid (sisemiselt tihendatavaid täitmisfaile). Vaikimisi kontrollitakse arhiive kuni 10. pesastamistasemeni, olenemata failide tegelikust mahust. Arhiivi kontrollisätete muutmiseks tühistage suvand Arhiivikontrolli vaikesätted.

 

Vastloodud ja muudetud failide kontrollimine