Viirusetõrje käitumine ja kasutaja sekkumine

Ohu hoiatusaken kuvatakse siis, kui mõni programmi ESET NOD32 Antivirus kaitsemoodulitest on tuvastanud ohu (ründeprogrammi). ESET NOD32 Antivirus kuvab kahte tüüpi hoiatusaknaid.

1. Ohuhoiatused, mis ei vaja kasutaja sekkumist

See hoiatus kuvatakse siis, kui ESET NOD32 Antivirus on sooritanud toimingu mõne nakatatud failiga. Selle hoiatuse eesmärgiks on ainult kasutaja teavitamine.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction Viirusetõrje käitumine ja kasutaja sekkumine

Objekt

Sissetungina tuvastatud faili nimi.

Märkus

Erinevate viirusetõrjete tootjate terminoloogia võib erineda. Üksikasjalikku teavet sissetungide kohta pakub meie veebileht.

Oht

Sissetungi nimi (ESET-i terminoloogia kohaselt).

Teave

Programmi sooritatud toimingud pärast sissetungi tuvastamist.

Sulge

Hoiatusakna sulgemiseks enne selle automaatset sulgumist klõpsake „x”-il

Näita sätteid

Klõpsake „v”-l, et hoiatuste kuvamine kiiresti desaktiveerida ning nende kuvarežiimi konfigureerida.

 

2. Ohuhoiatused, mis vajavad kasutaja sekkumist

Olenevalt ThreatSense’i häälestuses määratletud sätetest võib ESET NOD32 Antivirus vajada Teie sekkumist.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Viirusetõrje käitumine ja kasutaja sekkumine

Objekt

Sissetungina tuvastatud faili nimi.

Oht

Sissetungi nimi (ESET-i terminoloogia kohaselt).

Kommentaar

Teave nakatatud faili kohta.

Kopeeri karantiini
Kui on valitud, siis salvestatakse nakatatud faili koopia turvaliselt karantiini.

Märkus

Failid salvestatakse karantiini Teie toimingutest olenemata.

Esita analüüsiks

Märgistage see suvand, kui soovite faili ESET-i laboritesse analüüsiks esitada.

Jäta tuvastamisest välja

Valige see suvand, kui soovite nakatatud faili kontrollist välja jätta ning lisage fail väljajätunimekirja. Pidage meeles, et kõnealust faili ei tuvastata enam konkreetse ohuna, kuid seda ei jäeta siiski tuvastamisest välja. Seega kui fail nakatub hiljem mõne muu ründevaraga, tuvastab viirusetõrjemoodul selle normaalselt. Niisugust väljajättu võib kasutada üksnes teatud tüüpi sissetungide puhul.

Puhasta

See toiming on saadaval, kui tuvastatakse puhastatav nakatatud fail. See kuvatakse ka siis, kui mittepuhastatavad sissetungid on jätnud kirjeid Windowsi registrisse – kui valite säärase sissetungi puhul selle toimingu, siis nakatatud fail kustutatakse ning Windowsi registri ründekirjed eemaldatakse.

Kustuta

See toiming kustutab tuvastatud failid. Kui nakatatud objekti on võimalik puhastada, siis toimingut „kustuta” ei kuvata.

Hoiatus

Sellel nupul klõpsates riskite oma arvuti nakatamisega! Valige see ainult siis, kui olete faili ohutuses 100% kindel. Kahtlase faili kohta lisateabe saamiseks võite kontakteeruda tehnilise toega.

Lahku

Sulgeb hoiatusakna täiendavaid toiminguid ette võtmata.

 

 

 

 

Näita sätteid

Lisasätete kuvamiseks klõpsake „v”-l.

 

 

 

Hoiatus

Kui olete hoiatusakende näitamise suvandi välja lülitanud ning peaks toimuma kasutaja sekkumist nõudev sissetung, ei võeta ette ühtki toimingut!

Kuva hoiatusaken

Lülitab hoiatusakende kuvamise sisse/välja.

 

 

 

 

 

Viirusetõrje käitumine ja kasutaja sekkumine