Ühilduvus

Mõne meiliprogrammi puhul võib tekkida probleeme teadete vastuvõtul (nt teadete saamisel aeglase Interneti-ühenduse kaudu võib kontrollimine põhjustada ajalõppe). Sel juhul proovige muuta kontrolli teostamise viisi. Puhastusprotsessi võib mõjutada kontrollitaseme alandamine.

Kui suurim tõhusus on lubatud, eemaldatakse sissetungid nakatunud teadetest (kui suvandid Kustuta või Puhasta on aktiveeritud või kui on lubatud suurim või keskmine puhastustase) ning esialgse meili teema ette lisatakse teave sissetungi kohta.

Keskmine ühilduvus muudab teadete vastuvõtu viisi. Teated saadetakse meilikliendile järk-järgult – pärast teate viimase osa edastamist kontrollitakse sissetungide olemasolu. Selle kontrollitaseme puhul nakkuserisk siiski suureneb. Puhastustase ja teatesiltide käsitsemine (hoiatusteavitused, mis lisatakse meilisõnumi teemareale ja kehale) on sarnased suurima tõhususe sättega.

Taseme suurim ühilduvus puhul hoiatatakse kasutajat hoiatusakna abil, kus kuvatakse teade nakatatud teate vastuvõtu kohta. Saadetud teate teemareale või meilikehale ei lisata teavet nakatatud failide kohta ning sissetunge automaatselt ei eemaldata. Kasutaja peab sissetungid ise meilikliendis kustutama.

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Ühilduvus

 

Ühilduvus