ThreatSense’i mootori parameetrite häälestus

ThreatSense on tehnoloogia, mis koosneb komplekssetest ohutuvastusmeetoditest. Tehnoloogia on ennetav, mis tähendab, et kaitse tagatakse ka uue ohu leviku esimestel tundidel. ThreatSense kasutab mitme meetodi kombinatsiooni (koodi analüüs, koodi emuleerimine, geneerilised signatuurid, viirusesignatuurid), mis toimib ühtselt ja parandab oluliselt süsteemi turvalisust. Kontrollimootor on võimeline korraga kontrollima mitut andmevoogu, maksimeerides efektiivsust ja tuvastuskiirust. ThreatSense-tehnoloogia kõrvaldab tõhusal viisil ka juurkomplektid.

ThreatSense’i häälestussuvandid võimaldavad kasutajal määrata mitu kontrolliparameetrit:

  • kontrollitavate failide tüüp ja laiendus
  • mitmesuguste tuvastusmeetodite kombinatsioon
  • puhastustase jne.

Häälestusakna avamiseks klõpsake nuppu Häälestus… mõne mooduli häälestusaknas, mis kasutab ThreatSense-tehnoloogiat (vt allpool). Erinevad turvastsenaariumid võivad vajada eri konfiguratsiooni. ThreatSense on eraldi konfigureeritav järgmiste kaitsemoodulite jaoks:

  • Failisüsteemi reaalajaline kaitse
  • Süsteemi käivitusfailide kontroll
  • Meilikliendi kaitse
  • Veebikasutuse kaitse
  • Arvuti kontroll

ThreatSense’i parameetrid on iga mooduli puhul ülimalt optimeeritud ning nende muutmine võib süsteemi tööd märgatavalt mõjutada. Näiteks käitusaegsete pakkijate alatise kontrollimise parameetrite muutmine või täpsema heuristika lubamine failisüsteemi reaalajalises kaitsemoodulis võib süsteemi tööd tugevasti aeglustada (tavaliselt kontrollitakse nende meetodite abil ainult vastloodud faile). Seetõttu soovitame jätta ThreatSense’i vaikeparameetrid muutmata kõigis moodulites peale arvuti kontrolli.

 

ThreatSense’i mootori parameetrite häälestus