Muud

Käesolevas jaotises saate konfigureerida kontrollimootori ThreatSense mitmesuguseid muid parameetreid.

Logi kõik objektid
Selle suvandi toime on erinev olenevalt skanneri tüübist (reaalajaline skanner, nõudmisel skanner). Kui aktiveerite logimise nõudmisel toimivas skanneris, logib programm kõik kontrollitud objektid, sealhulgas ka puhtad failid. Kui failisüsteemi reaalajalisekaitse puhul leitakse arhiivis sissetung, sisaldab kontrollilogi arhiivi kõiki faile, kaasa arvatud puhtana märgitud faile.

Jaotis Muu pakub ka järgmisi lisafunktsioone:

Kontrolli vahelduvaid andmevoogusid (ADS)
NTFS-failisüsteemis kasutatavad vahelduvad andmevood (ADS) on failide ja kaustade vahelised seosed, mis jäävad tavalise kontrollimeetodi puhul nähtamatuks. Paljud sissetungid üritavad avastamist vältida vahelduvateks andmevoogudeks maskeerumise teel.

Käita taustakontrolli madala prioriteediga
Iga kontrollijada tarbib teatud määral süsteemiressursse. Kui kasutate programme, mis vajavad palju süsteemiressursse, võite aktiveerida taustakontrolli madala prioriteediga, säästes ressursse rakenduste tööks.

Säilita viimase kasutuskorra ajatempel
Märkige see suvand, et hoida kontrollitavate failide pöördusaeg samana selle uuendamise asemel (nt kasutamiseks andmevarundussüsteemidega).

Keri logi
See suvand võimaldab lubada või keelata logi kerimise. Valimise korral keritakse teavet aknas ülespoole.

Kuva kontrolli lõpulejõudmise teatis eraldi aknas
Avab kontrolli tulemuste kuvamiseks omaette akna.

 

Muud