Piirid

Need on mahulised piirid objektide ja arhiivide jaoks, mida ohtude suhtes kontrollitakse:

Objekti suurim maht (baiti)
Sellele väljale saate sisestada objekti suurimat mahtu näitava väärtuse. Viirusetõrjemoodul kontrollib sel juhul ainult objekte, mis on määratud väärtusest väiksemad. Soovitatav on jätta väljale vaikeväärtus, tavaliselt ei ole põhjust seda muuta. Muudatusi võib teha kogenud kasutaja, kes soovib suuremad objektid kontrollimisest välja jätta.

Pikim aeg objekti kontrollimiseks (s)
Määratleb pikima ajavahemiku ühe objekti kontrollimiseks. Kui väljal on kasutaja määratud väärtus, peatab viirusetõrjemoodul töödeldava objekti kontrollimise, olenemata sellest, kas kontroll on lõpule viidud või ei.

Arhiivi pesastamistase
Määrab arhiivi kontrollimisel viirusetõrje maksimumsügavuse. Soovitatav on jätta väljale vaikeväärtus 10, tavaliselt ei ole põhjust seda muuta. Kui arhiivi kontrollimine sel põhjusel enneaegselt lõpetatakse, jääb arhiiv kontrollimata.

Arhiivis asuva faili suurim maht (baiti)
Siin saate määrata arhiivis sisalduvate failide suurima mahu (pärast ekstraktimist), mida tuleb kontrollida. Kui arhiivi kontrollimine sel põhjusel enneaegselt lõpetatakse, jääb arhiiv kontrollimata.

 

Piirid