Puhastamine

Puhastussätted määravad skanneri käitumise nakatatud failide puhastamisel. Kasutusel on 3 puhastustaset:

Hoiatus

Režiimis Vaikesäte kustutatakse kogu arhiivifail vaid siis, kui see koosneb ainult nakatunud failidest. Kui seal on ka mõni õiguspärane fail, siis arhiivifaili ei kustutata. Nakatatud arhiivifaili tuvastamisel režiimis Range puhastus kustutatakse kogu arhiivifail isegi juhul, kui selles leidub ka mõni puhas fail.

Ära puhasta
Nakatunud faile automaatselt ei puhastata. Programm kuvab hoiatusakna ja laseb kasutajal toimingu valida.

Vaiketase
Programm proovib nakatunud faili automaatselt puhastada või kustutada. Kui õiget toimingut automaatselt valida ei õnnestu, pakub programm edasiste toimingute valiku. Edasiste toimingute valik kuvatakse ka juhul, kui ettemääratletud toimingut ei saanud lõpule viia.

Range puhastus
Programm puhastab või kustutab kõik nakatunud failid (sealhulgas arhiivid). Ainsaks erandiks on süsteemifailid. Kui neid ei saa puhastada, pakutakse kasutajale hoiatusaknas võimalik toiming.

 

 

 

 

 

Puhastamine