Suvandid

Suvandite jaotis võimaldab määratleda, milliseid kontrollimeetodeid kasutatakse ning millist tüüpi rakendusi Te soovite tuvastada. Saadaval on järgmised suvandid:

Signatuurid – signatuuride abil saab viirusi täpselt ja usaldusväärselt avastada ning identifitseerida.
Heuristika – heuristika on algoritm programmide (ründeiseloomuga) tegevuse analüüsimiseks. Põhieeliseks on võime tuvastada ründeprogramme, mis ei kuulunud viirusesignatuuride eelmisse andmebaasi või olid seal tundmatud.
Täpsem heuristika – täpsem heuristika sisaldab ESETis loodud ainulaadset heuristilist algoritmi, mis on kirjutatud kõrgprogrammeerimiskeeles ning optimeeritud arvutiusside ja Trooja hobuste tuvastamiseks. Tänu täpsemale heuristikale on programmi tuvastusvõime märkimisväärselt suurem.
Reklaamvara/nuhkvara/riskvara See kategooria hõlmab tarkvara, mis kogub kasutajate kohta mitmesugust teavet ilma neid teavitamata ega nõusolekut küsimata, samuti reklaami- ja turundusmaterjale esitavaid programme.
Võimalik soovimatu rakendus Võimalikud soovimatud rakendused ei pruugi tingimata olla pahatahtlikud ründeprogrammid, kuid see võib teatud viisil mõjutada Teie arvuti tööd. Niisuguse rakenduse installimine eeldab tavaliselt kasutaja nõusolekut. Kui need on Teie arvutis olemas, käitub operatsioonisüsteem teistmoodi (võrreldes installimiseelse ajaga). Peamised muudatused on järgmised: uute tundmatute akende avanemine, peidetud protsesside aktiveerimine ja käitamine, süsteemiressursside suurenenud kasutamine, otsingutulemuste muutumine, rakenduse side kaugserveritega jne.
Võimalikud ohtlikud rakendused võimalik ohtlik rakendus on ärilise ja seadusliku tarkvara hulka kuuluv programm, mida on võimalik kasutada ründe otstarbel. Siia kuuluvad näiteks kaugpöördusvahendid, paroolimuukimisrakendused ja klahvinuhid (programmid, mis registreerivad kasutaja klahvivajutusi). See suvand on vaikimisi keelatud.

Suvandid