Aadressihaldus

Selles jaotises saate määrata tõkestatud, lubatud ja kontrollist väljajäetavad HTTP-aadressid.
Aadressiloendite haldamisel kasutatakse nuppe Lisa, Muuda, Eemalda ja Ekspordi. Tõkestatud aadresside loendis olevatele veebisaitidele juurdepääs puudub. Kontrollist väljajäetavate aadresside loendis olevate veebisaitide poole saab pöörduda ründeprogrammi olemasolu kontrollimata. Kui Te lubate suvandi Luba juurdepääsu ainult lubatud aadresside loendis toodud HTTP-aadressidele, siis saab pöörduda üksnes lubatud aadresside loendis olevate aadresside poole, kõik muud HTTP-aadressid on tõkestatud.

Kõigis loendites võib kasutada erisümboleid * (tärn) ja ? (küsimärk). Tärn asendab iga märgistringi ning küsimärk asendab iga sümbolit. Eriti tähelepanelikult tuleb käituda kontrollist väljajäetavate aadresside määramisel, sest loend peaks sisaldama üksnes usaldusväärseid ja ohutuid aadresse. Samuti tuleb tagada, et sümboleid * ja ? kasutatakse selles loendis tingimata õigesti. Loendi aktiveerimiseks valige suvand Loend aktiivne. Kui soovite teavitust loendis olemasoleva aadressi sisestamise kohta, valige suvand Loendi aadressi rakendamisel teavita.

 

Aadressihaldus