Ohjelman hallintatoiminnot

Tässä kohdassa on kuvattu kaikki ESET SysInspectorissa käytettävissä olevat ohjelman hallintatoiminnot.

Huomautus

Voit avata aiemmin tallennettuja ESET SysInspector -raportteja vetämällä ja pudottamalla niitä pääikkunaan.

Tiedosto
Napsauttamalla tätä voit tallentaa nykyisen raportin tilan myöhempää tarkastelua varten tai avata aiemmin tallennetun raportin. Jos haluat julkaista raportin, suosittelemme sen luomista Soveltuu lähettämiseen -muodossa. Tässä muodossa olevista raporteista jätetään pois arkaluonteiset tiedot.

Puu
Tämän avulla voit laajentaa tai sulkea kaikki solmut.

Tärkeätä

Punaisella korostetut kohteet ovat tuntemattomia, tästä syystä ohjelma merkitsee ne mahdollisesti vaarallisiksi. Jos kohde näkyy punaisena, tämä ei automaattisesti tarkoita, että voit poistaa tiedoston. Varmista ennen poistamista, että tiedostot ovat vaarallisia tai tarpeettomia.

Luettelo
Sisältää toimintoja, joiden avulla ohjelmassa voi siirtyä helpommin, sekä muita toimintoja, kuten tietojen Internetistä etsimiseen liittyviä tietoja.

Ohje

Sisältää tietoja sovelluksesta ja sen toiminnoista.

Tiedot

Vaikuttaa tietoihin, jotka näytetään muissa pääikkunan kohdissa. Helpottaa ohjelman käyttämistä. Perustilassa voit käsitellä tietoja, joiden avulla voit hakea ratkaisuja järjestelmän tavallisiin ongelmiin. Keskitaso-tilassa ohjelma näyttää harvemmin käytettyjä tietoja, kun taas Täysi-tilassa ESET SysInspector näyttää kaikki tiedot, joita tarvitaan tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen.

Huomautus

Voit selvittää kohteen riskitason nopeasti vertaamalla kohteen väriä Riskitaso-liukusäätimen väriin.

Kohteiden suodatus
Kohteiden suodatus soveltuu parhaiten epäilyttävien tiedostojen tai rekisterimerkintöjen hakemiseen järjestelmästä. Säätämällä liukusäädintä voit suodattaa kohteita niiden riskitason mukaan. Jos liukusäädin asetetaan kokonaan vasemmalle (Riskitaso 1), kaikki kohteet näytetään. Jos siirrät liukusäätimen oikealle, ohjelma suodattaa kaikki kohteet, jotka ovat nykyistä riskitasoa vähemmän riskialttiita ja näyttää vain kohteet, jotka ovat näytettyä tasoa epäilyttävämpiä. Kun liukusäädin on kokonaan oikealla, ohjelma näyttää vain haitallisiksi tunnetut kohteet.

Kaikki riskitason 6 – 9 kohteet voivat aiheuttaa tietoturvariskin. Jos et käytä jotakin ESETin suojausratkaisua, suosittelemme järjestelmän tarkistamista ESET Online scanner -työkalulla heti, jos ohjelma löytää jonkin tämän tason kohteen. ESET Online scanner on ilmainen palvelu, jonka voit hankkia osoitteesta http://www.eset.eu/online-scanner.

Haku
Haun avulla voit nopeasti etsiä tiettyjä kohteita kokonaisen tai osittaisen nimen perusteella. Hakupyynnön tulokset näytetään Kuvaus-ikkunassa.

Huomautus

Voit käyttää askelpalautin- ja välilyöntinäppäimiä takaisin- ja seuraava-vaihtoehtojen sijaan.

Palaaminen
Voit palata Kuvaus-ikkunassa aiemmin näytettyjen tietojen kohdalle takaisin- ja seuraava-nuolien avulla.

Tilan kohta
Näyttää siirtymisikkunan nykyisen solmun.

 

 

Ohjelman hallintatoiminnot