Siirtyminen ESET SysInspectorissa

ESET SysInspector jakaa erityyppisiä tietoja useihin peruskohtiin, joita kutsutaan solmuiksi. Jos lisätietoja on käytettävissä, voit tarkastella niitä laajentamalla kunkin tällaisen solmun alisolmut. Voit avata tai pienentää solmun kaksoisnapsauttamalla sen nimeä tai valitsemalla solmun nimen vierestä Nod32 sinsp navigating Siirtyminen ESET SysInspectorissa tai Nod32 sinsp navigating 01 Siirtyminen ESET SysInspectorissa. Kun selaat solmujen ja alisolmujen puurakennetta siirtymisikkunassa, voit tarkastella kutakin solmua käsitteleviä tietoja Kuvaus-ikkunassa. Jos selaat kohteita Kuvaus-ikkunassa, kunkin kohteen lisätiedot saattavat näkyä Tiedot-ikkunassa.

Seuraavassa on esitetty siirtymisikkunan pääsolmujen kuvaukset ja niihin liittyvät Kuvaus- ja Tiedot-ikkunoiden tiedot.

Huomautus

Käyttöjärjestelmässä on useita tärkeitä ydinkomponentteja, joita käytetään jatkuvasti ja jotka tarjoavat tärkeitä perustoimintoja muiden käyttäjän sovellusten käyttöön. Tällaisten komponenttien osalta prosessit esitetään ESET SysInspector -työkalussa siten, että tiedostopolun alussa on merkintä \??\. Nämä symbolit tarjoavat kyseisten prosessien käynnistystä edeltäviä optimointitoimintoja: ne ovat turvallisia järjestelmän kannalta ja niiden tiedot on näytetty oikein.

Käynnissä olevat prosessit
Tämä solmu sisältää tietoa sovelluksista ja prosesseista, jotka ovat käynnissä raportin laatimisen aikaan. Kuvaus-ikkunassa saattaa näkyä kustakin prosessista lisätietoja, kuten prosessin käyttämät dynaamiset kirjastot ja niiden sijainnit, sovelluksen toimittajan nimi, tiedoston riskitaso ja niin edelleen.

Tiedot-ikkunassa näytetään Kuvaus-ikkunassa valittuja kohteita käsitteleviä lisätietoja, kuten tiedoston koko tai sen hajautusarvo (hash).

Verkkoyhteydet
Kuvaus-ikkunassa näkyy luettelo prosesseista ja sovelluksista, joilla on siirtymisikkunassa valittua protokollaa (TCP tai UDP) vastaavia verkkoyhteyksiä, sekä luettelo etäosoitteista, joihin sovellus on muodostanut yhteyden. Voit myös tarkistaa DNS-palvelimen, joka on myöntänyt määritetyn IP-osoitteen.

Tiedot-ikkunassa näytetään Kuvaus-ikkunassa valittuja kohteita käsitteleviä lisätietoja, kuten tiedoston koko tai sen hajautusarvo (hash).

Tärkeät rekisterimerkinnät
Tämä luettelo sisältää tiettyjä rekisterimerkintöjä, jotka liittyvät usein järjestelmän ongelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi käynnistettäviä ohjelmia ja selaimen apuobjekteja (BHO) käsittelevät merkinnät.

Kuvaus-ikkunassa voi näkyä, mitkä tiedostot liittyvät mihinkin rekisterimerkintään. Voit tarkastella lisätietoja Tiedot-ikkunassa.

Palvelut
Kuvaus-ikkunassa näkyy luettelo Windows-palveluksi rekisteröidyistä tiedostoista. Voit tarkistaa palvelun käynnistystason sekä tiedoston erityistiedot Tiedot-ikkunasta.

Ohjaimet
Luettelo järjestelmään asennetuista ohjaimista.

Kriittiset tiedostot
Kuvaus-ikkunassa näkyy Microsoft Windows ® -käyttöjärjestelmään liittyvien kriittisen tärkeiden tiedostojen luettelo.

Järjestelmätiedot
Sisältää tarkkoja tietoja laitteista ja ohjelmista sekä määritetyistä ympäristömuuttujista ja käyttöoikeuksista.

Tiedoston tiedot
Luettelo tärkeistä Ohjelmatiedostot-kansion tärkeistä järjestelmätiedostoista ja tiedostoista. Tiedostoihin liittyviä lisätietoja on Kuvaus- ja Tiedot-ikkunoissa.

Tietoja
ESET SysInspectoria käsitteleviä ohjelmatietoja.

 

Siirtyminen ESET SysInspectorissa