Päivittäminen peilistä

Peiliä voidaan käyttää kahdella tavalla: päivitystiedostot sisältävä kansio voi toimia peilinä jaetun verkkokansion tai HTTP-palvelimen muodossa.

Peilin käyttäminen sisäisen HTTP-palvelimen kautta

Varoitus

Jos haluat käyttää päivitystiedostoja HTTP-palvelimen kautta, peilatun kansion on oltava samassa tietokoneessa kuin ESET NOD32 Antivirus -ohjelman version, jolla se on luotu.

Tätä versiota käytetään automaattisesti ennalta määritetyn ohjelmakokoonpanon oletusasetuksena. Jos haluat käyttää peiliä HTTP-palvelimen kautta, valitse Päivityksen lisäasetukset (Peili-välilehti) ja Luo peili päivitystä varten.

Peilin Lisäasetukset-kohdassa voit määrittää HTTP-palvelimen kuunteleman portin ja HTTP-palvelimen käyttämän todennuksen. Oletusarvoisesti Palvelimen portti -asetukseksi on valittu 2221. Todennus-asetuksen avulla määritetään päivitystiedostojen todennustapa. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: NONE, Basic, NTLM. Jos halutaan käyttää base64-koodausta, peruskäyttäjänimeä ja salasanatodennusta, valitse Basic. NTLM -asetus mahdollistaa salauksen turvallisen salausmenetelmän avulla. Todennukseen käytetään käyttäjää, joka on luotu päivitystiedostot jakavalla työasemalla. Oletusasetus on NONE, jonka avulla päivitystiedostoja voidaan käyttää ilman todennusta.

Nod32 ea config update mirror advance Päivittäminen peilistä

Kun peilin asetukset on määritetty, siirry työasemiin ja lisää uusi päivityspalvelin muodossa http://Palvelimen_IP-osoite:2221. Toimi seuraavasti:

  • Avaa ESET NOD32 Antivirus -ohjelman lisäasetukset ja napsauta Päivitä-painiketta.
  • Valitse Päivityspalvelin-kohdan vierestä Muokkaa… ja lisää uusi palvelin muodossa http://Palvelimen_IP-osoite:2221.
  • Valitse juuri lisätty palvelin päivityspalvelimien luettelosta.

Peilin käyttäminen jaetun verkkokansion kautta

Ensiksi on luotava jaettu kansio paikalliseen tai verkkolaitteeseen. Peilille verkkoa luotaessa on annettava kirjoitusoikeudet käyttäjälle, joka tallentaa tiedostot kansioon, ja lukuoikeudet kaikille käyttäjille, jotka päivittävät ESET NOD32 Antivirus -ohjelman peilatusta kansiosta.

Jatka sen jälkeen peilin käyttöön liittyvien asetusten määrittämistä Päivityksen lisäasetukset -kohdassa (Peili-välilehti) poistamalla asetuksen Toimita päivitystiedostot sisäisen HTTP-palvelimen kautta käytöstä. Ohjelman asennuspaketti ottaa tämän asetuksen oletusarvoisesti käyttöön.

Huomautus

Peilatun kansion polku on määritettävä UNC-polkuna, jotta se toimisi oikein. Yhdistetyistä asemista suoritetut päivitykset eivät välttämättä toimi.

Jos jaettu kansio sijaitsee toisessa verkon tietokoneessa, toisen tietokoneen käyttöä varten on määritettävä todennustiedot. Voit tehdä tämän valitsemalla ESET NOD32 Antivirus -ohjelman lisäasetukset > Muodosta lähiverkkoyhteys käyttäjänä. Tätä asetusta käytetään myös päivittämiseen, kuten on kuvattu kohdassa Lähiverkkoyhteyden muodostaminen .

Kun peilin määritys on valmis, siirry työasemiin ja määritä päivityspalvelimeksi \\UNC\PATH. Toimi seuraavasti:

  • Avaa ESET NOD32 Antivirus -ohjelman lisäasetukset (F5) ja napsauta Päivitä-painiketta.
  • Valitse Päivityspalvelin-kohdan vierestä Muokkaa… ja lisää uusi palvelin muodossa \\UNC\PATH.
  • Valitse juuri lisätty palvelin päivityspalvelimien luettelosta.

 

Päivittäminen peilistä