Päivitystila

Päivitystila-välilehti sisältää ohjelmakomponenttien päivitykseen liittyviä asetuksia.

Kohdassa Ohjelmakomponenttien päivitys on käytettävissä kolme vaihtoehtoa:

  • Älä koskaan päivitä ohjelmakomponentteja
  • Päivitä aina ohjelmakomponentit
  • Kysy ennen ohjelmakomponenttien lataamista 

Valitsemalla Älä koskaan päivitä ohjelmakomponentteja voit varmistaa, että ESETin julkaisemia uusia ohjelmakomponentteja ei ladata ja päivitetä työasemassa. Päivitä aina ohjelmakomponentit -asetus tarkoittaa, että ohjelmakomponenttien päivitys suoritetaan aina, kun ESETin päivityspalvelimilla on uusi päivitys, ja ohjelmakomponentit päivitetään ladattuun versioon. Kolmas asetus on Kysy ennen ohjelmakomponenttien lataamista, jolla voidaan varmistaa, että ohjelma kysyy käyttäjältä lupaa ohjelmakomponenttien päivitysten lataamiseen, kun tällaisia päivityksiä on saatavilla. Tällöin näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on tietoja käytettävissä olevista ohjelmakomponenteista, ja käyttäjä voi hyväksyä tai hylätä ne. Jos päivitykset hyväksytään, ne ladataan ja uudet ohjelmakomponentit asennetaan sen jälkeen.
Ohjelmakomponenttien päivityksen oletusasetus on Kysy ennen ohjelmakomponenttien lataamista.

Nod32 ea config update mode Päivitystila

Ohjelmakomponenttien päivityksen asennuksen jälkeen järjestelmä on käynnistettävä uudelleen, jotta kaikki moduulit toimivat oikein. Kohdassa Käynnistä uudelleen ohjelmakomponentin päivityksen jälkeen käyttäjä voi valita kolmesta vaihtoehdosta:

  • Älä koskaan käynnistä tietokonetta uudelleen
  • Tarjoa tarvittaessa tietokoneen uudelleenkäynnistystä
  • Käynnistä tietokone tarvittaessa uudelleen ilman erillistä ilmoitusta

Uudelleenkäynnistyksen oletusasetus on Tarjoa tarvittaessa tietokoneen uudelleenkäynnistystä. Ohjelmakomponenttien päivityksille sopivimmat asetukset Päivitystila-välilehdessä vaihtelevat työaseman mukaan, sillä näitä asetuksia käytetään työasemissa. Huomaa, että työasemien ja palvelimien välillä on eroja. Esimerkiksi palvelimen uudelleenkäynnistys automaattisesti ohjelmapäivityksen jälkeen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.

Päivitystila