Mahdollisesti vaaralliset sovellukset

On olemassa useita laitoja ohjelmia, jotka yksinkertaistavat verkkotietokoneen hallintaa. Niitä voidaan kuitenkin väärissä käsissä käyttää vihamielisiin tarkoituksiin. Tästä syystä ESET on luonut tämän erikoisluokan. Asiakkaillamme on nyt mahdollisuus valita, tunnistaako virustentorjuntajärjestelmä tällaiset uhat vai ei.
Tietyt kaupalliset, lailliset ohjelmistot luokitellaan mahdollisesti vaarallisiksi sovelluksiksi. Tällaisia ohjelmistoja ovat muun muassa etäkäyttötyökalut, salasanojen murtamiseen käytettävät sovellukset sekä näppäilyntallennussovellukset.

Jos havaitset, että järjestelmässä on toiminnassa oleva mahdollisesti vaarallinen sovellus (etkä ole asentanut sitä), ota yhteyttä verkonvalvojaan tai poista sovellus.

Mahdollisesti vaaralliset sovellukset