Komentorivi

ESET NOD32 Antivirus -ohjelman virustentorjuntamoduuli voidaan käynnistää komentoriviltä manuaalisesti (ecls-komennolla) tai käyttämällä eräajotiedostoa (bat).

Käytössä ovat seuraavat parametrit ja valitsimet, kun tarvepohjainen tarkistus suoritetaan komentoriviltä:

Yleiset asetukset:  
–help näytä ohje ja lopeta
–version näytä version tiedot ja lopeta
–base-dir=KANSIO Lataa moduulit KANSIOSTA
–quar-dir=KANSIO karanteeniKANSIO
–aind näytä tapahtumaosoitin
–auto tarkistaa kaikki kiintolevyt puhdistustilassa
   
Kohteet:  
–files tarkista tiedostot (oletus)
–no-files älä tarkista tiedostoja
–boots tarkista käynnistyssektorit (oletus)
–no-boots älä tarkista käynnistyssektoreita
–arch tarkista arkistot (oletus)
–no-arch älä tarkista arkistoja
–max-archive-level=TASO arkistojen enimmäissisennysTASO
–scan-timeout=RAJA tarkista arkistoja enintään RAJA sekuntia. Jos tarkistukseen käytettävä aika saavuttaa tämän rajan, arkiston tarkistus lopetetaan ja tarkistus siirtyy seuraavaan tiedostoon
–max-arch-size=KOKO tarkista vain arkistojen ensimmäiset KOKO tavua (oletusarvo 0 = rajoittamaton)
–mail tarkista sähköpostiviestit
–no-mail älä tarkista sähköpostiviestejä
–sfx tarkista itsepurkautuvat arkistot
–no-sfx älä tarkista itsepurkautuvia arkistoja
–rtp tarkista ajonaikaiset pakkausohjelmat
–no-rtp älä tarkista ajonaikaisia tarkistusohjelmia
–exclude=KANSIO ohittaa KANSION tarkistuksesta (esimerkki useiden kansioiden ohittamisesta: –exclude <ensimmäinen>,<toinen>,…)
–subdir tarkista alikansiot (oletus)
–no-subdir älä tarkista alikansioita
–max-subdir-level=TASO alikansioiden enimmäissisennysTASO (oletusarvo 0 =rajoittamaton)
–symlink seuraa symbolisia linkkejä (oletus)
–no-symlink ohita symboliset linkit
–ext-exclude=TIEDOSTOTUNNISTEET ohita pilkuilla erotetut TIEDOSTOTUNNISTEET tarkistuksessa
   
Menetelmät:  
–adware etsi mainosohjelmia/vakoiluohjelmia/riskiohjelmia
–no-adware älä etsi mainosohjelmia/vakoiluohjelmia/riskiohjelmia
–unsafe etsi mahdollisesti vaarallisia sovelluksia
–no-unsafe älä etsi mahdollisesti vaarallisia sovelluksia
–unwanted etsi mahdollisesti ei-toivottuja sovelluksia
–no-unwanted älä etsi mahdollisesti ei-toivottuja sovelluksia
–pattern käytä määrityksiä
–no-pattern älä käytä määrityksiä
–heur ota heuristiikka käyttöön
–no-heur poista heuristiikka käytöstä
–adv-heur ota kehittynyt heuristiikka käyttöön
–no-adv-heur poista kehittynyt heuristiikka käytöstä
   
Puhdistaminen:  
–action=TOIMENPIDE suorita TOIMENPIDE tartunnan saaneille kohteille. Saatavilla olevat toimenpiteet: ei mitään, puhdista, kehote
–quarantine kopioi tartunnan saaneet tiedostot karanteeniin (täydentää TOIMENPIDETTÄ)
–no-quarantine älä kopioi tartunnan saaneita tiedostoja karanteeniin
   
Lokit:   
–log-file=TIEDOSTO kirjaa tuloste TIEDOSTOON
–log-rewrite korvaa tulostetiedosto (oletusarvo – liitä)
–log-all kirjaa myös puhtaat tiedostot
–no-log-all älä kirjaa puhtaita tiedostoja (oletus)

Tarkistuksen mahdolliset lopetuskoodit:

Huomautus

Lopetuskoodit, jotka ovat suurempia kuin 100, viittaavat siihen, että tiedostoa ei ole tarkistettu ja siksi se voi olla viruksen tartuttama.

0 – Uhkaa ei löytynyt
1 – Tartunta löytyi ja poistettiin
10 – Kaikkien tiedostojen tarkistus ei onnistunut
50 – Joissakin tiedostoissa on yhä tartunta
100 – Muu virhe

 

Komentorivi