Etähallinta

ESET Remote Administrator on etähallintaohjelma, jonka avulla voi hallita ESET-tuotteita suurissa verkoissa. Etähallinnan avulla voidaan hallita ohjelmia aivan kuten suoraan tietokoneelta käsin. Käyttäjä voi asentaa ohjelmia ja määrittää niiden asetuksia, tarkastella lokeja, ajoittaa päivitys- ja tarkistustehtäviä sekä suorittaa muita toimintoja. ESET Remote Admistrator (ERAS) -ohjelman ja ESET-tietoturvatuotteiden välinen yhteys edellyttää oikeita asetuksia sekä palvelimessa että ohjelmassa.

Nod32 ea config ra Etähallinta

Muodosta yhteys etähallintapalvelimeen

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat yhdistää ESET-tietoturvatuotteen ERAS-palvelimeen.

Palvelimeen muodostettujen yhteyksien aikaväli (min.)

Tämä asetus määrittää, miten usein ESET-tietoturvatuote muodostaa yhteyden ERAS-palvelimeen tietojen lähettämistä varten.

Pääpalvelin, Toissijainen palvelin
Yleensä vain pääpalvelimen tiedot tarvitsee määrittää. Jos verkossa käytetään useita ERA-palvelimia, voit lisätä toisen eli toissijaisen ERA-palvelinyhteyden. Se toimii vararatkaisuna. Jos pääpalvelimeen ei saada enää yhteyttä, ESET-tietoturvaratkaisu ottaa automaattisesti yhteyden toissijaiseen ERA-palvelimeen. Tämän jälkeen se yrittää muodostaa uudelleen yhteyden ensisijaiseen palvelimeen. Kun tämä yhteys on jälleen aktiivinen, ESET-tietoturvaratkaisu siirtyy takaisin käyttämään ensisijaista palvelinta. Kahden etähallintapalvelinprofiilin määrittäminen soveltuu parhaiten liikkuville asiakkaille eli esimerkiksi kannettaville tietokoneille, jotka ottavat yhteyksiä sekä verkon sisä- että ulkopuolella.

Palvelimen osoite

Määritä ERAS-palvelimen DNS-nimi tai IP-osoite.

Portti

Tässä kentässä on ennalta määritetty arvo. ERAS-palvelinyhteyden oletusporttia ei tule muuttaa, mikäli mahdollista.

Etähallintapalvelin vaatii todennusta

Voit määrittää RAS-palvelinyhteyden salasanan, mikäli se on tarpeen.

 

Älä koskaan muodosta yhteyttä palvelimeen suojaamattomalla yhteydellä

Valitse tämä asetus, jos haluat poistaa käytöstä suojaamattomien yhteyksien yhteydet ERA-palvelimiin (ERA-konsoli > Palvelimen asetukset > Suojaus > Työasemien todentamattomien yhteyksien salliminen).

Etähallinta