Päivitystila

Ohjelman käyttäytyminen voidaan määrittää tilanteessa, jossa uusi ohjelmakomponentin päivitys on saatavana.

Nod32 ea config update mode Päivitystila

Ohjelmakomponenttien päivitys

Ohjelmakomponentin päivitys antaa käyttöön uusia ominaisuuksia tai muuttaa aiempien versioiden ominaisuuksia. Päivitys voidaan suorittaa automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä. Asetukseksi voidaan määrittää myös ilmoitus käyttäjälle. Kun ohjelmakomponentin päivitys on asennettu, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

Älä koskaan päivitä ohjelmakomponentteja

Ohjelmakomponentteja ei päivitetä. Tämä asetus sopii palvelinasennuksiin, koska palvelimet voidaan useimmiten käynnistää uudelleen vain huollon aikana.

Päivitä aina ohjelmakomponentit

Ohjelmakomponenttien päivitykset ladataan ja asennetaan automaattisesti. Muista, että tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

Kysy ennen ohjelmakomponenttien lataamista

Jos saatavana on uusi ohjelmakomponenttien päivitys, näyttöön avautuu valintaikkuna, josta päivitys voidaan ladata.

Käynnistä uudelleen ohjelmakomponentin päivityksen jälkeen

Tietokone on käynnistettävä uudelleen, jotta ohjelma toimii oikein ohjelmakomponenttien päivityksen jälkeen.

Älä koskaan käynnistä tietokonetta uudelleen

Tietokonetta ei käynnistetä uudelleen, vaikka se olisi tarpeen. Huomaa, että tämän asetuksen valitsemista ei suositella, koska tietokone ei ehkä toimi oikein, mikäli sitä ei käynnistetä uudelleen.

Tarjoa tarvittaessa tietokoneen uudelleenkäynnistystä

Ohjelmakomponentin päivityksen jälkeen käyttäjää pyydetään käynnistämään tietokone uudelleen valintaikkunasta.

Käynnistä tietokone tarvittaessa uudelleen ilman erillistä ilmoitusta

Tietokone käynnistetään tarvittaessa uudelleen ohjelmakomponentin päivityksen jälkeen.

 

Kysy ennen päivityksen lataamista

Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää ilmoituksen aina, kun uusi päivitys on käytettävissä.

Kysy, jos päivitystiedosto on suurempi kuin

Jos päivitystiedoston koko on suurempi kuin määritetty arvo, ohjelma näyttää ilmoituksen.

 

Päivitystila