Lisäasetukset

Nod32 ea config update mirror advance Lisäasetukset

Lisäasetukset-valintaikkuna sisältää päivitystiedostojen jakeluun HTTP-protokollan avulla sekä lähiverkkoyhteystilaan liittyviä lisäasetuksia. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

HTTP-palvelin:
Tarjoaa päivitystiedostojen kopioita asiakastietokoneille HTTP-protokollan välityksellä. Jotta palvelin toimisi oikein, peilatun kansion tulisi sijaita samassa palvelimessa, jossa ERA-palvelinta käytetään. Kirjoita asiakastietokoneissa kohtaan Asetukset -> Päivitä -> Päivityspalvelin uuden palvelimen nimi muodossa http://palvelimen_nimi:2221 (jos portti 2221 on määritetty käyttöön). Käytä peilatun kansion todennuksessa siinä Windows-palvelimessa luotua käyttäjänimeä ja salasanaa, josta tallennat päivitykset.

Palvelimen portti – Tämä asetus määrittää päivitykset työasemiin välittävän peilauspalvelimen HTTP-portin numeron.
Todennus – HTTP-palvelin ei edellytä oletuksena todennusta (arvo: NONE). Jos halutaan käyttää base64-koodausta, peruskäyttäjänimeä ja salasanatodennusta, valitse BASIC. NTLM-arvo käyttää Microsoftin NTLM-todennusprotokollan ominaisuuksia. Todennuksen käyttäjänimet ja salasanat vastaavat sen järjestelmän, jossa peilaustoiminto on käytössä, käyttäjien tietoja.

Muodosta yhteys päivityspalvelimeen

Valitse käyttäjä, jota moduuli käyttää päivitystiedostojen luomisessa lähiverkkoon. Oletusarvo on Järjestelmätili. Jos asetusta on muutettava, voidaan käyttää nykyistä käyttäjää tai luoda ja valita määritetty käyttäjä.
Suosittelemme käyttämään oletusasetusta, koska se estää kirjautuneen käyttäjän vaihtamisesta aiheutuvat ongelmat. Tämä arvo tulee vaihtaa vain erityistapauksissa.

Katkaise yhteys palvelimeen päivityksen jälkeen – Kun tämä asetus on valittuna, yhteys palvelimeen katkaistaan päivityksen jälkeen. Jos asetus ei ole valittuna, käyttöjärjestelmä katkaisee yhteyden.

 

Lisäasetukset