Lisää tehtävä – tehtävätyyppi

Anna tehtävän nimi ja valitse jokin seuraavista ajoitusasetuksista:

Kerran – Tehtävä suoritetaan vain kerran, määritettynä päivämääränä ja kellonaikana.
Toistuvasti – Tehtävä suoritetaan määritetyin aikavälein (tunteina).
Päivittäin – Tehtävä suoritetaan päivittäin määritettynä kellonaikana.
Viikoittain – Tehtävä suoritetaan kerran tai useammin viikossa, valittuina päivinä ja kellonaikana.
Tapahtuman laukaisemana – Tehtävä suoritetaan määritetyn tapahtuman yhteydessä.

Tehtävää ei suoriteta, jos tietokonetta käytetään akkuvirralla tehtävän käynnistyshetkellä. Tämä koskee myös tietokoneita, joissa käytetään UPS-järjestelmää.

 

Nod32 ea scheduler type Lisää tehtävä   tehtävätyyppi

Lisää tehtävä – tehtävätyyppi