Lisää tehtävä – useamman kerran

Tehtävä suoritetaan määritetyin aikavälein (tunteina).

Nod32 ea scheduler repeat Lisää tehtävä   useamman kerran

Lisää tehtävä – useamman kerran