Lokisuodatus

Nod32 ea log filter Lokisuodatus

Lokeissa on tietoja tärkeistä järjestelmätapahtumista. Lokisuodatus-ominaisuuden avulla voit tuoda näyttöön tiettyä tapahtumatyyppiä käsitteleviä tietueita. Valitse haluamasi tietuetyypit ja valitse OK.

Useimmiten käytetyt lokityypit on lueteltu alla:

Vakavat virheet – Kirjaa lokiin järjestelmävirheet (kuten Virustentorjunta ei käynnistynyt, Henkilökohtainen palomuuri ei toimi ja niin edelleen).
Virheet – Tiedostojen latausvirheiden ja vakavien virheiden kaltaiset virheet.
Hälytykset – Varoitusviestit ja virheet.
Informatiiviset tiedot – Kaikki tiedotusviestit, kuten ilmoitukset onnistuneista päivityksistä, hälytyksistä ja virheistä.
Vianmääritystiedot – Ohjelman hienosäätämiseen tarvittavat tiedot sekä kaikki yllä mainitut tiedot.
Yleiset tiedot – Yleiset tiedot, kuten “tiedosto on puhdas”.
Tietoturvahälytykset – Tiedot mahdollisista tietokonetta vastaan tehdyistä hyökkäyksistä.
Vakavat tietoturvahälytykset – Tiedot matojen hyökkäyksistä ja muista tietokoneen kohdistuvista uhkista (nämä ovat kaikkein vaarallisimpia varoituksia ja näytetään punaisella).
Huomautukset – Annettuun ilmoitukseen liittyvät kommentit (esimerkiksi huomautus heuristisesta havaitsemisesta saattaa ilmoittaa uudesta löytyneestä tartunnan versiosta).

 

Lokisuodatus