Lisäasetukset

Nod32 ea config advanced amon Lisäasetukset

Muut uusien ja muokattujen tiedostojen ThreatSense-parametrit

Järjestelmäresurssien säästämiseksi seuraavia asetuksia käytetään vain tiedostoja luotaessa ja muokattaessa:

Suorituksenaikaiset pakkaajat

Ottaa suorituksenaikaisien pakkaajien tarkistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Itsepurkautuvat arkistot

Ottaa itsepurkautuvien arkistojen (SFX) tarkistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Kehittynyt heuristiikka

Ottaa kehittyneen heuristiikan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kehittynyt heuristiikka havaitsee uudet uhat jo ennen virusmääritystietokannan päivitystä.

Arkiston tarkistuksen oletusasetukset

Jos tämä valitaan, arkiston tarkistuksen oletusasetuksia käytetään.

Arkiston sisäkkyystaso

Poista arkiston oletustarkistusasetukset ja määritä arkistojen tarkistuksen suurin tarkistustaso.

Suurin tiedostokoko

Voit määrittää tarkistettavien arkistojen suurimman tiedostokoon.

Muut suoritettujen tiedostojen ThreatSense-parametrit

Kehittynyt heuristiikka tiedoston suorituksen yhteydessä

Oletusasetusten mukaan kehittynyttä heuristiikkaa ei käytetä, kun tiedostoja suoritetaan. Joissakin tapauksissa tämä asetus kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön. Huomaa, että kehittynyt heuristiikka voi hidastaa tiettyjen ohjelmien suoritusta kasvaneiden järjestelmänvaatimusten johdosta.

 

Kehittynyt heuristiikka suoritettaessa siirrettävien tietovälineiden tiedostoja

Jos tämä asetus on käytössä, kehittynyttä heuristiikkaa käyttävää tarkistusta käytetään suoritettaessa siirrettävien tietovälineiden tiedostoja. Napsauta Poikkeukset-painiketta, jos haluat määrittää siirrettävän tietokoneen, jolle käytetään ThreatSense-koneen parametreja (kehittynyt heuristiikka on oletusasetuksen mukaan pois käytöstä näissä kohteissa).

 

Siirrettävä tietoväline

Estä siirrettävä tietoväline
Valitse tämä asetus, jos haluat torjua tietokoneeseen liitetyn siirrettävän tietovälineen. Jos haluat, että osa tallennusvälineistä on käytettävissä, jätä ne torjunnan ulkopuolelle (napsauta Poikkeukset…-painiketta).

Lisäasetukset