Puhdistaminen

Nod32 ea config clean Puhdistaminen

Tämän välilehden avulla voidaan määrittää viruksen tartuttamien tiedostojen puhdistustoimenpiteet.

Ei puhdistusta

Viruksen tartuttamia tiedostoja ei puhdisteta automaattisesti. Ohjelma näyttää varoitusikkunan ja antaa käyttäjän valita toimenpiteen.

Varoitus

Jos arkistossa on viruksen tartuttamia tiedostoja, toimenpidevaihtoehtoja on kaksi. Vakiotilassa koko arkisto poistetaan, jos kaikki sen sisältämät tiedostot ovat viruksen tartuttamia. Tarkka puhdistus -tilassa arkisto poistetaan, jos se sisältää yhdenkin viruksen tartuttaman tiedoston, riippumatta muiden arkiston tiedostojen tilasta.

Oletustaso

Ohjelma yrittää automaattisesti puhdistaa tai poistaa viruksen tartuttaman tiedoston. Jos tarvittavaa toimenpidettä ei voida valita automaattisesti, ohjelma tarjoaa jatkotoimenpidevaihtoehtoja. Näin toimitaan myös, jos esimääritettyä toimenpidettä ei voida suorittaa.

Tarkka puhdistus

Ohjelma puhdistaa tai poistaa kaikki viruksen tartuttamat tiedostot. Tämä ei koske järjestelmätiedostoja. Jos niiden puhdistaminen ei ole mahdollista, käyttäjä voi valita toimenpiteen varoitusikkunasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhdistaminen