Rajat

Nod32 config limit Rajat

Rajat-kohdassa voit määrittää tarkistettavien kohteiden suurimman koon ja arkiston sisennyksen enimmäistason:

Kohteen suurin koko (tavua)
Määrittää tarkistettavien kohteiden suurimman koon. Määritetty virustentarkistusmoduuli tarkistaa vain määritettyä kokoa pienemmät kohteet. Emme suosittele oletusarvon muuttamista, koska sitä ei tavallisesti tarvitse muokata. Vain sellaisten kokeneiden käyttäjien tulisi muuttaa tätä asetusta, joilla on jokin syy ohittaa suuria kohteita tarkistuksesta.

Objektin suurin tarkistusaika (s)
Määrittää kohteen suurimman tarkistusajan. Jos tähän on määritetty jokin arvo, virustentarkistusmoduuli lopettaa kohteen tarkistamisen kyseisen ajan kuluttua huolimatta siitä, onko tarkistus päättynyt. Tämä asetus liittyy arkistojen tarkistukseen.

Arkiston sisäkkyystaso
Määrittää arkiston tarkistuksen suurimman sallitun sisäkkyystason. Emme suosittele oletusarvon 10 muuttamista, koska tavallisesti sen muuttamiseen ei tulisi olla mitään syitä. Jos tarkistus päättyy ennenaikaisesti sisäkkäisten arkistojen määrän vuoksi, arkisto jää tarkistamatta.

Arkiston tiedoston suurin koko (tavua)
Tämän asetuksen avulla voit määrittää tarkistettavien arkistoissa olevien tiedostojen suurimman koon (kun ne puretaan). Jos arkiston tarkistus lopetetaan ennenaikaisesti tästä syystä, arkistoa ei tarkisteta.

 

Rajat