Lisäasetukset

Oletusarvon mukaan aiemmin tarkistettuja tiedostoja ei tarkisteta uudelleen, ellei niitä ole muokattu. Näin voidaan minimoida vaikutus järjestelmän suorituskykyyn käytettäessä reaaliaikaista tiedostojärjestelmän suojausta (tiedostot tarkistetaan uudelleen heti aina kaikkien virustietokannan määritysten päivityksen jälkeen). Voit tarkistaa kaikki tiedostot aina niiden käytön yhteydessä poistamalla Optimoitu tarkistus -vaihtoehdon valinnan Lisäasetukset-ikkunan Reaaliaikainen tiedostojärjestelmän suojaus -kohdassa.

Reaaliaikainen tiedostojärjestelmän suojaus käynnistyy järjestelmän käynnistyksen yhteydessä. Sen ansiosta järjestelmän tarkistus on jatkuvaa. Tietyissä tapauksissa (esimerkiksi ristiriidan ilmetessä jonkin toisen reaaliaikaisen tarkistustoiminnon kanssa) reaaliaikainen tiedostojärjestelmän suojaus voidaan poistaa käytöstä poistamalla Automaattinen reaaliaikainen tiedostojärjestelmän suojaus -asetuksen valinta.

Oletusarvon mukaan kehittynyttä heuristiikkaa ei käytetä, kun tiedostoja suoritetaan, mutta se voidaan ottaa käyttöön valitsemalla Kehittynyt heuristiikka tiedoston suorituksen yhteydessä -asetus. Tämän asetuksen käyttöönotto voi hidastaa tiettyjen sovellusten suoritusta kasvaneiden järjestelmävaatimusten johdosta.

 

 

Lisäasetukset