Tarkistettava tietoväline

Oletuksena kaikkia tallennusvälinetyyppejä valvotaan.

Paikalliset asemat – Valvoo kaikkia järjestelmän kiintolevyjä.
Siirrettävä tietoväline – Valvoo esimerkiksi levykkeitä ja USB-tallennuslaitteita.
Verkkoasemat – Valvoo kaikkia verkkoon liitettyjä asemia.

Suosittelemme käyttämään oletusasetuksia. Asetuksia tulee muuttaa vain erityistapauksissa, kuten silloin, jos tietyn tallennusvälineen tarkistaminen hidastaa tiedonsiirtoa merkittävästi.

 

Tarkistettava tietoväline