Tarkistus (tapahtuman laukaisema tarkistus)

Oletuksena kaikki tiedostot tarkistetaan avattaessa, suoritettaessa tai luotaessa. Suosittelemme säilyttämään oletusasetukset, jotka antavat tietokoneelle parhaan reaaliaikaisen suojauksen tason.
Kun Disketin käyttö -asetus on valittuna, levykkeen käynnistyssektori tarkistetaan, kun levykeasemaa käytetään. Kun Tietokoneen sammutus -asetus on valittuna, tietokoneen kiintolevyjen käynnistyssektorit tarkistetaan tietokoneen sammutuksen yhteydessä. Vaikka käynnistyssektorivirukset ovat nykyään harvinaisia, näitä asetuksia kannattaa käyttää, sillä käynnistyssektorivirustartunnan mahdollisuus on edelleen olemassa.

 

Tarkistus (tapahtuman laukaisema tarkistus)