Yhteensopivuus

Tiettyjä sähköpostisovelluksia käytettäessä saatetaan havaita ongelmia sähköpostiviestien vastaanottamisessa. Esimerkiksi silloin, kun viestejä vastaanotetaan hitaalla Internet-yhteydellä, tarkistus saattaa aiheuttaa aikakatkaisun. Silloin voidaan yrittää muuttaa hallintatapaa. Hallintatason alentaminen voi vaikuttaa puhdistusprosessiin.

Jos Paras suorituskyky -asetus on käytössä, tartunnat poistetaan sähköpostiviesteistä (jos Poista- tai Puhdista-asetus on käytössä tai jos suurin tai keskitason puhdistustaso on valittuna) ja tartunnan tiedot lisätään sähköpostiviestin alkuperäisen otsikon eteen.

Keskitason yhteensopivuus -asetus muokkaa viestien vastaanottotapaa. Sähköpostiviestit lähetetään sähköpostisovellukseen vaiheittain – kun viestin viimeinen osa on siirretty, viesti tarkistetaan. Virustartunnan riski kasvaa tätä asetusta käytettäessä. Puhdistustaso ja tunnisteviestien (ilmoituksien, jotka lisätään sähköpostiviestien otsikkoon ja runkoon) käsittely vastaa suurinta tehokkuusasetusta.

Kun Paras yhteensopivuus -taso on käytössä, näyttöön avautuu varoitusikkuna, jossa ilmoitetaan viruksen tartuttaman viestin vastaanottamisesta. Viruksen tartuttamiin tiedostoihin liittyviä tietoja ei lisätä toimitettujen sähköpostiviestien otsikkoriville tai runkoon, eikä tartuntoja poisteta automaattisesti. Käyttäjän on poistettava tartunnat sähköpostisovelluksessa.

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Yhteensopivuus

 

Yhteensopivuus