Asetukset

Asetukset-kohdan asetuksien avulla voidaan määrittää, mitä tarkistusmenetelmiä käytetään ja minkä tyyppiset sovellukset halutaan havaita. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Määritykset – Määrityksien avulla voidaan havaita ja tunnistaa viruksia tarkasti ja luotettavasti.
Heuristiikka – Heuristiikka tarkoittaa algoritmia, joka analysoi ohjelmien (haitallista) toimintaa. Tekniikan tärkein hyöty on sen kyky tunnistaa haitallisia ohjelmia, joita ei vielä ole virusmääritystietokannassa.
Kehittynyt heuristiikka – Kehittynyt heuristiikka koostuu ESETin kehittämistä, ainutlaatuisista algoritmeista, jotka on optimoitu tunnistamaan madot ja troijalaiset. Algoritmit on laadittu korkean tason ohjelmointikielillä. Kehittyneen heuristiikan ansiosta sovelluksen haittaohjelmien tunnistamiskyky on merkittävästi parempi kuin perinteisillä tekniikoilla.
Mainosohjelmat/vakoiluohjelmat/Riskiohjelmat Nämä ohjelmistot keräävät erilaisia käyttäjiin liittyviä tietoja ilman heidän suostumustaan tai näyttävät mainoksia.
Mahdollisesti ei-toivottu sovellus Mahdollisesti ei-toivottuja sovelluksia ei ole välttämättä tarkoitettu haitallisiksi, mutta ne saattavat heikentää tietokoneen suorituskykyä. Näiden sovelluksien asentaminen vaatii yleensä käyttäjän suostumuksen. Jos tietokoneessa on tällaisia sovelluksia, järjestelmä ei toimi samalla tavoin kuin ennen sovelluksen asentamista. Esimerkkejä muutoksista: järjestelmässä aukeaa uusia ikkunoita, joita et ole nähnyt aiemmin, piilotettuja prosesseja aktivoituu ja niitä suoritetaan, järjestelmän resursseja varataan aiempaa enemmän, hakutuloksissa näkyy muutoksia tai sovellus on yhteydessä etäpalvelimeen.
Mahdollisesti vaaralliset sovellukset Mahdollisesti vaarallisia sovelluksia on luokitus sellaisille kaupallisille sovelluksille, joita voidaan käyttää myös haitallisiin tarkoituksiin. Tällaisia ohjelmistoja ovat muun muassa etäkäyttötyökalut, salasanojen murtamiseen käytettävät sovellukset sekä näppäilyntallennussovellukset. Tämä asetus on oletuksena pois käytöstä.

Asetukset