Muut

Tässä kohdassa voit määrittää muita valinnaisia ThreatSense-tarkistuksen parametreja.

Kirjaa kaikki kohteet
Tämän asetuksen vaikutus määräytyy tarkistuksen tyypin mukaan (reaaliaikainen tarkistus, tarvepohjainen tarkistus). Jos aktivoit kirjauksen tarvepohjaisessa tarkistuksessa, ohjelma kirjaa kaikki tarkistetut kohteet mukaan lukien puhtaat tiedostot. Reaaliaikaisessa tiedostojärjestelmän suojauksessa tämä asetus varmistaa, että jos arkistosta löytyy tartunta, tarkistusloki sisältää kaikki arkistossa olevat tiedostot mukaan lukien puhtaiksi merkityt tiedostot.

Muut-kohdassa on myös seuraavat lisäominaisuudet:

Tarkista vaihtoehtoiset tietovirrat (ADS)
NTFS-tiedostojärjestelmän vaihtoehtoiset tietovirrat (ADS) ovat tiedosto- ja kansioliitoksia, jotka eivät näy tavallisissa tarkistustekniikoissa. Monet tunkeutumiset yrittävät välttää paljastumisen näyttäytymällä vaihtoehtoisina tietovirtoina.

Suorita taustatarkistuksia pienellä prioriteetilla
Kukin tarkistus käyttää jonkin verran järjestelmäresursseja. Jos käytät paljon järjestelmäresursseja vaativia ohjelmia, voit käyttää pienen prioriteetin taustatarkistusta ja säästää resursseja sovellusten käyttöön.

Säilytä edellisen käyttökerran aikaleima
Valitse tämä asetus, jos haluat säilyttää tarkistettujen tiedostojen alkuperäisen käyttöajankohdan, etkä halua päivittää sitä (esimerkiksi tietojen varmuuskopiointijärjestelmiä varten).

Vieritä lokia
Tämän asetuksen avulla voit ottaa lokin vierityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos se on valittuna, tiedot vierivät ylöspäin näyttöikkunassa.

Näytä ilmoitus tarkistuksen suorittamisesta erillisessä ikkunassa
Avaa erillisen ikkunan, jossa on tietoja tarkistuksen tuloksista.

 

Muut