Puhdistaminen

Puhdistusasetukset määrittävät tarkistustoiminnon suorittamat viruksen tartuttamien tiedostojen puhdistustoimenpiteet. Puhdistustasoja on kolme:

Varoitus

Oletus-tilassa koko arkistotiedosto poistetaan vain, jos se sisältää ainoastaan viruksen tartuttamia tiedostoja. Jos arkistossa on myös puhtaita tiedostoja, arkistoa ei poisteta. Jos viruksen tartuttama arkistotiedosto havaitaan, kun Tarkka puhdistus -tila on käytössä, koko tiedosto poistetaan, vaikka se sisältäisi myös puhtaita tiedostoja.

Älä puhdista
Tartunnan saaneita kohteita ei puhdisteta automaattisesti. Ohjelma näyttää varoitusikkunan ja antaa käyttäjän valita toimenpiteen.

Oletustaso
Ohjelma yrittää automaattisesti puhdistaa tai poistaa viruksen tartuttaman tiedoston. Jos tarvittavaa toimenpidettä ei voida valita automaattisesti, ohjelma tarjoaa jatkotoimenpidevaihtoehtoja. Vaihtoehdot näytetään myös, jos ennalta määritettyä toimintoa ei voida suorittaa.

Tarkka puhdistus
Ohjelma puhdistaa tai poistaa kaikki viruksen tartuttamat tiedostot (mukaan lukien arkistot). Tämä ei koske järjestelmätiedostoja. Jos niiden puhdistaminen ei ole mahdollista, käyttäjä voi valita toimenpiteen varoitusikkunasta.

 

 

 

 

 

Puhdistaminen