Rajat

Objektin kokoon ja uhkien varalta tarkistettaviin arkistoihin liittyy tiettyjä rajoja:

Objektin suurin koko (tavua)
Tähän kenttään voit kirjoittaa numeron, joka ilmaisee kohteiden enimmäismäärän. Määritetty virustentarkistusmoduuli tarkistaa vain määritettyä kokoa pienemmät kohteet. Oletusarvo kannattaa jättää ennalleen. Sitä ei yleensä kannata muuttaa. Vain kehittyneiden käyttäjien, jotka haluavat ohittaa suuria kohteita tarkistuksesta, tulisi tehdä muutoksia tähän.

Objektin suurin tarkistusaika (sekunteina)
Määrittää objektin suurimman tarkistusajan. Jos käyttäjä on määrittänyt arvon, virustentorjuntamoduuli lopettaa nykyisen objektin tarkistuksen riippumatta siitä, onko tarkistus päättynyt vai ei.

Arkiston sisäkkyystaso
Määrittää arkiston virustarkistuksen suurimman sallitun sisäkkyystason. Oletusarvo 10 kannattaa jättää ennalleen. Sitä ei yleensä ole syytä muuttaa. Jos arkiston tarkistus lopetetaan ennenaikaisesti tästä syystä, arkistoa ei tarkisteta.

Arkiston tiedoston suurin koko (tavua)
Tämän asetuksen avulla voit määrittää tarkistettavien arkistoissa olevien tiedostojen suurimman koon (kun ne puretaan). Jos arkiston tarkistus lopetetaan ennenaikaisesti tästä syystä, arkistoa ei tarkisteta.

 

Rajat