Mukautettu tarkistus

Mukautettu tarkistus on paras ratkaisu silloin, kun halutaan määrittää tarkistusparametreja, kuten tarkistuksen kohteet ja tarkistustavat. Mukautetun tarkistuksen etu on sen mahdollisuus määrittää parametrit tarkasti. Määritykset voidaan tallentaa niin sanottuihin tarkistusprofiileihin. Profiilit ovat hyödyllisiä erityisesti, jos tarkistus suoritetaan toistuvasti samoilla käyttäjän määrittämillä parametreilla.

Tarkistuksen kohteita voidaan määrittää kohteen pikavalinnan pudotusvalikosta tai valitsemalla kohteet kaikki tietokoneen laitteet sisältävästä puurakenteesta. Lisäksi voidaan valita puhdistustaso kolmesta vaihtoehdosta valitsemalla Asetukset > Puhdistus. Jos halutaan vain tarkistaa järjestelmä ilman lisätoimintoja, valitse Tarkista puhdistamatta.

Tietokoneen tarkistaminen mukautetussa tarkistustilassa soveltuu edistyneille käyttäjille, joilla on kokemusta virustorjuntaohjelmien käyttämisestä.

 

Mukautettu tarkistus