Smart scan -tarkistus

Smart Scan -tarkistus on käyttäjäystävällinen tapa käynnistää tietokoneen tarkistus nopeasti ja puhdistaa viruksen tartuttamat tiedostot ilman käyttäjän toimenpiteitä. Yksi sen tärkeimmistä eduista on helppokäyttöisyys: tarkkoja tarkistusasetuksia ei tarvitse tehdä. Smart Scan tarkistaa kaikki paikallisien asemien tiedostot (lukuun ottamatta sähköposti- ja arkistotiedostoja) ja puhdistaa tai poistaa havaitut tartunnat automaattisesti. Puhdistustasona käytetään oletusasetusta. Lisätietoja puhdistustyypeistä on kohdassa Puhdistaminen.

Smart-tarkistusprofiili on suunniteltu käyttäjille, jotka haluavat tarkistaa tietokoneensa nopeasti ja helposti. Se on tehokas tarkistus- ja puhdistusratkaisu, joka ei edellytä kattavaa määritysprosessia.

Smart scan -tarkistus