Toimenpiteet tartunnan havaitsemisen jälkeen

Tartunnat voivat päästä järjestelmään useita reittejä: web-sivustojen, jaettujen kansioiden, sähköpostin tai siirrettävien tallennuslaitteiden (esimerkiksi USB-laitteiden, ulkoisien levyjen, CD- ja DVD-levyjen tai levykkeiden) välityksellä.

Jos tietokone vaikuttaa saaneen haittaohjelmatartunnan eli jos se toimii hitaammin tai jumittuu usein, suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:

  • Avaa ESET NOD32 Antivirus > Tietokoneen tarkistus.
  • Napsauta Smart scan -painiketta (lisätietoja on kohdassa Smart scan).
  • Tarkistettujen, tartunnan saaneiden ja puhdistettujen tiedostojen lokia voidaan tarkastella tarkistuksen jälkeen.

Jos vain osa levystä halutaan tarkistaa, valitse Mukautettu tarkistus ja valitse sitten kohteet, joista etsitään viruksia.

Seuraavassa on kuvattu esimerkki tartuntojen käsittelystä ESET NOD32 Antivirus -ohjelmassa. Ensin reaaliaikainen tiedostojärjestelmän tarkkailutoiminto havaitsee tartunnan. Käytössä on oletuspuhdistustaso. Toiminto yrittää puhdistaa tai poistaa tiedoston. Jos reaaliaikaiselle suojausmoduulille ei ole ennalta määritetty suoritettavaa toimintoa, käyttäjää pyydetään valitsemaan toiminto hälytysikkunasta. Yleensä valittavana on Puhdista-, Poista- ja Jätä-toiminnot. Jätä-toiminnon valitseminen ei ole suositeltavaa, sillä silloin tartunnan saaneille tiedostoille ei suoriteta toimenpiteitä. Toimintoa tulee käyttää ainoastaan, jos voidaan olla varmoja siitä, että tiedosto on vaaraton ja että tarkistustoiminto on määrittänyt sen virheellisesti vahingolliseksi.

Puhdistaminen ja poistaminen
Puhdistustoimintoa tulee käyttää, jos puhtaassa tiedostossa on virustartunta, joka on lisännyt haitallista koodia tiedostoon. Tässä tapauksessa kannattaa ensin yrittää puhdistaa viruksen tartuttama tiedosto ja palauttaa se alkuperäiseen tilaansa. Jos tiedosto sisältää vain haitallista koodia, se poistetaan.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Toimenpiteet tartunnan havaitsemisen jälkeen

Jos viruksen tartuttama tiedosto on “lukittu” tai järjestelmäprosessi käyttää sitä, tiedosto voidaan yleensä poistaa vasta, kun se vapautuu (tavallisesti tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen).

Arkistoissa olevien tiedostojen poistaminen
Vakiotilassa koko arkisto poistetaan vain, jos se sisältää ainoastaan viruksen tartuttamia tiedostoja. Vakiotilassa arkistoja ei poisteta, jos niissä on myös vaarattomia, puhtaita tiedostoja. Tarkkaa puhdistustarkistusta tulee käyttää harkiten. Tarkka puhdistus poistaa arkiston, jos se sisältää yhdenkin tartunnan saaneen tiedoston, muiden arkiston tiedostojen tilasta riippumatta.

Toimenpiteet tartunnan havaitsemisen jälkeen