Napredno podešavanje aktualizacije

Da biste pregledali Napredno podešavanje aktualizacije, kliknite gumb Podešavanje.  Mogućnosti naprednog podešavanja aktualizacije obuhvaćaju konfiguraciju Načina aktualizacije, HTTP proxy servera, LAN-a i Mirrora.

 

Napredno podešavanje aktualizacije