Kreiranje aktualizacijskog mirrora

ESET NOD32 Antivirus Business Edition korisniku omogućuje stvaranje aktualizacijskih datoteka koje se mogu koristiti za aktualizaciju drugih radnih stanica u mreži. Aktualizacijom klijentskih radnih stanica s mirrora optimizira se opterećenje mreže i štedi propusnost internetske veze.

Konfiguracijskim mogućnostima lokalnog mirror servera moguće je pristupiti iz odjeljka Napredno podešavanje aktualizacije (da biste pristupili tom odjeljku, u izdanju programa ESET NOD32 Antivirus Business Edition idite u stablo naprednih postavki, odaberite Aktualizacija, s desne strane mogućnosti Napredno podešavanje aktualizacije kliknite gumb Podešavanje… pa odaberite karticu Mirror).

Nod32 ea config update mirror Kreiranje aktualizacijskog mirrora

Prvi je korak konfiguriranja mirrora uključivanje te mogućnosti u podešavanju, što možete učiniti tako da potvrdite okvir Kreiraj aktualizacijski mirror. Potvrdom tog okvira aktiviraju se druge mogućnosti konfiguracije mirrora kao što su način pristupa aktualizacijskim datotekama i aktualizacijski put do mirror datoteka.

Metode aktivacije mirrora detaljno su opisane u sljedećem poglavlju pod naslovom Aktualizacija s mirrora. Zasad imajte na umu da je mirroru moguće pristupiti na dva osnovna načina – mapa s aktualizacijskim datotekama može biti mirror kao zajednička mrežna mapa ili kao HTTP server.

Mapa namijenjena pohrani aktualizacijskih datoteka za mirror definira se u odjeljku Mapa za mirror. Da biste pronašli željenu mapu na lokalnom računalu ili zajedničku mrežnu mapu, kliknite Mapa… . Ako je za navedenu mapu potrebna autorizacija, u polja Korisničko ime i Lozinka potrebno je unijeti podatke za autorizaciju. Korisničko ime i lozinku treba unijeti u obliku domena/korisnik ili radna_grupa/korisnik. Ne zaboravite unijeti odgovarajuće lozinke.

Pri određivanju detaljne konfiguracije mirrora korisnik može navesti jezične verzije za koje želi preuzimati aktualizacijske kopije. Podešavanju jezične verzije moguće je pristupiti iz odjeljka Datoteke > Dostupne verzije.

Kreiranje aktualizacijskog mirrora