Način aktualizacije

Kartica Način aktualizacije sadrži mogućnosti vezane uz aktualizaciju programskih komponenti.

U odjeljku Aktualizacija programskih komponenti na raspolaganju su tri mogućnosti:    

  • Nemoj nikad aktualizirati programske komponente
  • Uvijek aktualiziraj programske komponente
  • Pitaj prije preuzimanja programskih komponenti 

Odabirom mogućnosti Nemoj nikad aktualizirati programske komponente određuje se da se nove aktualizacije programskih komponenti koje izdaje ESET neće preuzimati te da se na danoj radnoj stanici neće aktualizirati programske komponente. Mogućnost Uvijek aktualiziraj programske komponente znači da će se programske komponente aktualizirati svaki put kada se na aktualizacijskom serveru tvrtke ESET pojavi nova aktualizacija te da će se te komponente nadograđivati na preuzetu verziju. Ako se odabere treća mogućnost, Pitaj prije preuzimanja programskih komponenti, program će od korisnika tražiti da potvrdi preuzimanje aktualizacija programskih komponenti čim one postanu dostupne. U tom će se slučaju prikazivati dijaloški okvir s informacijama o raspoloživim aktualizacijama programskih komponenata i mogućnošću potvrde ili odbijanja njihova preuzimanja. U slučaju potvrde aktualizacije se preuzimaju, a nakon toga se instaliraju nove programske komponente.
Standardna je mogućnost aktualizacije programskih komponenti Pitaj prije preuzimanja programskih komponenti.

Nod32 ea config update mode Način aktualizacije

Nakon instalacije aktualizacije programskih komponenti potrebno je restartati sustav da bi se omogućila potpuna funkcionalnost svih modula. U odjeljku Restart nakon nadogradnje programskih komponenti korisnik može odabrati jednu od sljedećih triju mogućnosti:

  • Nemoj nikad restartati računalo
  • Ponudi restart računala ako je nužno
  • Ako je nužno, restartaj računalo bez upozorenja

Standardna je mogućnost za restart Ponudi restart računala ako je nužno. Odabir najprikladnijih mogućnosti za aktualizacije programskih komponenti na kartici Način aktualizacije ovisi o svakoj pojedinoj radnoj stanici jer se te postavke odnose na njih. Imajte na umu da postoje razlike između radnih stanica i servera, npr. automatskim restartom servera nakon nadogradnje programa moguće je nanijeti ozbiljnu štetu.

Način aktualizacije