Povezivanje s LAN-om

Upozorenje

Kada su uključene mogućnosti Trenutni korisnik ili Određeni korisnik, postoji mogućnost pogreške prilikom promjene identiteta programa na željenog korisnika. Stoga vam preporučujemo da u glavni odjeljak podešavanja aktualizacije umetnete podatke za autorizaciju LAN-a. U tom odjeljku podešavanja aktualizacije podatke za autorizaciju trebalo bi unijeti na sljedeći način: naziv_domene\korisnik (ako se radi o radnoj grupi, unesite naziv_radne_grupe\naziv) i korisnikova lozinka. Pri aktualizaciji s HTTP verzije lokalnog servera nije potrebna nikakva autorizacija.

Pri aktualizaciji s lokalnog servera s operacijskim sustavom koji se temelji na NT-u, autorizacija je prema standardnim postavkama obavezna za svaku mrežnu vezu. U većini slučajeva lokalni sistemski račun nema dovoljna prava pristupa za mirror mapu (koja sadrži kopije aktualizacijskih datoteka). U tom slučaju u odjeljak podešavanja aktualizacije unesite korisničko ime i lozinku ili navedite račun pod kojim će program pristupati aktualizacijskom serveru – mirroru.
Da biste konfigurirali takav račun, prijeđite na karticu LAN.  U odjeljku Povezivanje s LAN-om kao na raspolaganju su mogućnosti Sistemski račun (standardno), Trenutni korisnik i Određeni korisnik.

Nod32 ea config update lan Povezivanje s LAN om

Da biste za autorizaciju koristili sistemski račun, odaberite Sistemski račun. Ako u glavnom odjeljku podešavanja aktualizacije nisu uneseni podaci za autorizaciju, obično nema nikakvog procesa autorizacije.
Da biste bili sigurni da će se program autorizirati pomoću trenutno prijavljenog korisničkog računa, odaberite Trenutni korisnik. Nedostatak je tog rješenja taj što se program neće moći povezivati s aktualizacijskim serverom ako trenutno nije prijavljen nijedan korisnik.
Ako želite da program za autorizaciju koristi račun nekog točno određenog korisnika, odaberite Određeni korisnik .

Standardna opcija za povezivanje s LAN-om jest Sistemski račun.

Povezivanje s LAN-om