Proxy server

Mogućnosti proxy servera za dani aktualizacijski profil. Mogućnosti podešavanja nalaze se u odjeljku Napredno podešavanje aktualizacije u ogranku Aktualizacija strukture stabla naprednih postavki. Pokraj mogućnosti Napredno podešavanje aktualizacije kliknite gumb Podešavanje, a zatim karticu HTTP proxy. Ta razina podešavanja proxy servera na kartici HTTP proxy korisniku omogućuje odabir jedne od tri sljedeće mogućnosti:

  • Koristi globalne postavke proxy servera
  • Nemoj koristiti proxy server
  • Veza putem proxy servera (veza se definira svojstvima veze)

Odabirom mogućnosti Koristi globalne postavke proxy servera primjenjuju se mogućnosti konfiguracije proxy servera koje su već navedene u ogranku Razno > Proxy server stabla naprednih postavki programa ESET NOD32 Antivirus.

Nod32 ea config update connection Proxy server

Mogućnost Nemoj koristiti proxy server odaberite da biste izričito odredili da se za aktualizaciju programa ESET NOD32 Antivirus ne koristi proxy server.

Mogućnost Veza putem proxy servera trebalo bi izabrati ako će se za aktualizaciju programa ESET NOD32 Antivirus koristiti proxy server. U tom slučaju potrebno je definirati dodatne postavke: adresu proxy servera i komunikacijski port te, po potrebi, korisničko ime i lozinku.
Ta se mogućnost koristi kada se aktualizacija programa ESET NOD32 Antivirus odvija putem proxy servera koji nije globalno postavljeni proxy server. Ta se mogućnost koristi i ako proxy server nije postavljen globalno, ali će aktualizacijski modul programa ESET NOD32 Antivirus koristiti vezu putem proxy servera.
Standardna je postavka za proxy server Koristi globalne postavke proxy servera.

Proxy server