Stvaranje aktualizacijskih zadataka

Aktualizaciju možete pokrenuti ručno tako da kliknete Aktualizacija pa u informativnom prozoru koji se prikaže odaberete mogućnost Aktualizacija baze podataka virusnih potpisa.

No aktualizacije je moguće pokretati i kao zakazane zadatke, a planirani se zadatak konfigurira u odjeljku Alati > Planer. Prema standardnim se postavkama u programu ESET NOD32 Antivirus aktiviraju sljedeći zadaci:

  • Redovna automatska aktualizacija
  • Automatska aktualizacija po uspostavi modemske veze
  • Automatska aktualizacija po prijavi korisnika

Svaki od navedenih aktualizacijskih zadataka moguće je izmijeniti u skladu s korisnikovim potrebama. Osim standardnih aktualizacijskih zadataka korisnik može stvarati i nove aktualizacijske zadatke s korisnički definiranom konfiguracijom. Detalje o stvaranju i konfiguriranju aktualizacijskih zadataka potražite u poglavlju Planer

Stvaranje aktualizacijskih zadataka