Stvaranje novih zadataka

Da biste u Planeru stvorili novi zadatak, kliknite gumb Dodaj ili na kontekstnom izborniku odaberite mogućnost Dodaj. Na raspolaganju je šest vrsta planiranih zadataka:

  • Pokreni vanjsku aplikaciju
  • Održavanje dnevnika
  • Provjera pokretačke datoteke sustava
  • Skeniranje računala na zahtjev
  • Aktualizacija

Nod32 ea scheduler task Stvaranje novih zadataka

Budući da su Skeniranje računala na zahtjev i Aktualizacija najčešći planirani zadaci, objasnit ćemo vam kako se dodaje novi aktualizacijski zadatak.

S izbornika Planirani zadatak, na kojem se prikazuju sve raspoložive vrste planiranih zadataka, odaberite Aktualizacija. Zatim kliknite Dalje pa u polje Naziv zadatka unesite naziv zadatka. Odaberite učestalost zadatka. Za taj su vam parametar na raspolaganju sljedeće mogućnosti: Jednom, Opetovano, Svakodnevno, Tjedno i Pri događaju. Odabranom se učestalošću određuju i drugi parametri. Zatim možete definirati akciju koju treba poduzeti ako se zadatak ne može izvršiti ili dovršiti u zakazano vrijeme. Na raspolaganju su sljedeće tri mogućnosti:

  • Pričekaj do sljedećeg planiranog termina
  • Izvrši zadatak čim to bude moguće
  • Izvrši zadatak odmah ako je vrijeme od zadnjeg pokretanja dulje od navedenog intervala (interval je moguće definirati kada se potvrdi taj okvir).

U sljedećem koraku prikazuje se sažetak informacija o trenutno planiranom zadatku, a mogućnost Izvrši zadatak sa specifičnim parametrima trebala bi biti automatski uključena. Kliknite gumb Završi. Pojavit će se dijaloški okvir gdje korisnik može izabrati profile koji će se koristiti za planirani zadatak. Tu korisnik može navesti primarni i alternativni profil, koji se koristi u slučaju da zadatak nije moguće dovršiti pomoću primarnog profila. Potvrdite klikom na U redu u prozoru Aktualizacijski profili. Na popis trenutno planiranih zadataka dodat će se novi planirani zadatak.

Stvaranje novih zadataka