Statistika

Sustav ThreatSense.Net Early Warning prikuplja anonimne podatke o računalu koji se odnose na novootkrivene prijetnje. Ti podaci mogu obuhvaćati naziv infiltracije, datum i vrijeme otkrivanja, verziju programa ESET NOD32 Antivirus, verziju operacijskog sustava računala i lokalne postavke. Statistika se obično isporučuje na servere tvrtke ESET jedanput ili dvaput dnevno.

Primjer poslanog statističkog paketa:

# utc_time=2005-04-14 07:21:28
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT
# engine=5417
# components=2.50.2
# moduleid=0x4e4f4d41
# filesize=28368
# filename=C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C14J8NS7\rdgFR1463[1].exe

Vrijeme slanja
U odjeljku Vrijeme slanja moguće je definirati vrijeme slanja statističkih podataka. Ako odaberete Što prije, statistički se podaci šalju odmah nakon stvaranja. Ta je postavka prikladna ako je raspoloživa stalna internetska veza. Ako se odabere Tijekom aktualizacije, statistički se podaci čuvaju i skupno šalju tijekom sljedeće aktualizacije.

 

Statistika