Čišćenje

Postavke čišćenja određuju funkcioniranje skenera prilikom čišćenja zaraženih datoteka. Tri su razine čišćenja:

Upozorenje

U standardnom načinu rada čitava se arhivska datoteka briše samo ako sadrži jedino zaražene datoteke. Arhiva koja sadrži i legitimne datoteke ne briše se. Ako se u načinu rada s potpunim čišćenjem otkrije zaražena arhivska datoteka, čitava se arhiva briše i ako sadrži neke čiste datoteke.

Bez čišćenja
Zaražene se datoteke ne čiste automatski. Program će pokazati prozor s upozorenjem i dopustiti korisniku da izabere akciju.

Standardna razina
Program će pokušati automatski očistiti ili izbrisati zaraženu datoteku. Ako automatski odabir odgovarajuće akcije nije moguć, program će ponuditi korisniku nekoliko mogućih koraka. Ponuda mogućih akcija prikazuje se i ako dovršenje unaprijed definirane akcije nije uspjelo.

Potpuno čišćenje
Program će očistiti ili izbrisati sve zaražene datoteke (uključujući arhive). Jedina su iznimka sistemske datoteke. Ako ih nije moguće očistiti, u prozoru s upozorenjem korisniku se nudi akcija koju može poduzeti.

 

 

 

 

 

Čišćenje