Mogućnosti

Odjeljak s mogućnostima omogućuje definiranje metoda skeniranja koje će se primjenjivati te vrsta aplikacija koje želite otkriti. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

Potpisi – pomoću potpisa moguće je točno i pouzdano otkriti i prepoznati viruse.
Heuristika – heuristika je algoritam pomoću kojega se analizira (zlonamjerna) aktivnost programa. Glavna je njezina prednost mogućnost prepoznavanja zlonamjernog softvera koji prije nije postojao ili koji prethodna baza podataka virusnih potpisa nije poznavala.
Napredna heuristika – napredna se heuristika sastoji od jedinstvenog heurističkog algoritma razvijenog u tvrtki ESET, koji je optimiziran za prepoznavanje računalnih crva i trojanskih konja, a napisan je u programskim jezicima visoke razine. Zahvaljujući naprednoj heuristici mogućnosti otkrivanja u sklopu programa znatno su bolje.
Adware/Spyware/Riskware Ta kategorija obuhvaća softver koji prikuplja različite podatke o korisnicima bez njihova informiranog pristanka te softver koji prikazuje oglasni materijal.
Potencijalno neželjene aplikacije Potencijalno neželjene aplikacije nisu nužno zlonamjerne, ali na neki način mogu utjecati na performanse računala. Za instalaciju takvih aplikacija obično je potreban pristanak. Ako postoje na računalu, sustav se ponaša drukčije (u usporedbi sa stanjem prije njihove instalacije). Najznačajnije su promjene: otvaranje novih prozora koje prije niste viđali, aktiviranje i pokretanje skrivenih programa, povećana iskorištenost sistemskih resursa, promjene rezultata pretraživanja, komunikacija aplikacija s udaljenim serverima itd.
Potencijalno nesigurne aplikacije potencijalno nesigurne aplikacije naziv je koji se koristi za komercijalan, legitiman softver koji može biti zloupotrijebljen. Ta klasa obuhvaća programe kao što su alati za daljinski pristup, aplikacije za probijanje lozinki i zapisnike tipkanja (programe koji zapisuju svaki korisnikov pritisak tipke). Ta je mogućnost prema standardnim postavkama onemogućena.

Mogućnosti